Tvorba velkoplošné reklamy pro Global service Kebrdle ku příležitosti dne osvobození v Plzni.