Military Car Club Plzeň je největším Plzeňským spolkem majitelů vojenské techniky do jehož působnosti spadá atestace historických vojenských vozidel a organizace kulturních a pietních akcí. Pro tento klub jsem navrhoval nové webové stránky.

web: www.militarycarclub.cz